Archive: December 2013

web

Završili smo našu novu web stranicu na kojoj ćemo Vam prezentovati našu kompaniju, poslove kojima se bavimo, te predstaviti manji dio opreme i mehanizacije koju svakodnevno koristimo u realizaci projekata sanacije, izgradnje, javne higijene itd.

Opširnije ...