Blog

naslovna

Radovi na Projektu “HITNE MJERE POMOĆI I ZAŠTITE OD POPLAVA“, koji obuhvata zaštitu od erozije za reku Vrbanju i Čelinac, se nastavljaju planiranom dinamikom i trenutno se izvode radovi na izradi kamene staze sa izradom obaloutvrde kamenom oblogom.

1 Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje 1

2 Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje 2

3 Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje 3

4 Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje 4

5 Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje 5

6 Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje 6

7 Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje 7

8 Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje 8

9 Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje 9

10 Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje Čelinac - Radovi na projektu uređenja obale rijeke Vrbanje 10