USLUGE

EKO-EURO TIM d.o.o

EKO-EURO TIM d.o.o. svojim klijentima nudi kompletnu uslugu izvođenja građevinskih radova niskogradnje (izgradnja objekata saobraćajne infrastrukture), hidrotehničkih objekata (vodovodni i kanalizacioni sistemi, rezervoari, pumpne stanice, vodozahvati i sl.), upravljanje čvrstim otpadom, usluge komunalnog servisa i zimskog održavanja puteva.

ZBRINJAVANJE ČVRSTOG OTPADA
– Sanacija i zatvaranje divljih deponija,
– Izgradnja deponija i objekata za odlaganje čvrstog otpada
– Uklanjanje otpada, prikupljanje, odvoz i deponovanje otpada

Detaljnije informacije …

KOMUNALNI SERVIS / JAVNA HIGIJENA
– Prikupljanje kućnog i mešanog komunalnog otpada
– Redovno i zimsko održavanje putne infrastrukture
– Održavanje i čišćenje vodotoka reka

Detaljnije informacije …

HIDROTEHNIČKI RADOVI
– Uređenje i održavanje rečnih korita
– Izvođenje objekata vodosnadbevanja (vodozahvati, pumpne stanice)
– Izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih objekata vodovoda i kanalizacije
– Izgradnja hidrotehničkih objekata

Detaljnije informacije …

RADOVI NISKOGRADNJE
– Priprema i uređenje građevinskog zemljišta
– Izgradnja i rekonstrukcija puteva
– Izvođenje radova na redovnom održavanju makadamskih saobraćajnica
– Izgradnja putnih objekata
– Izgradnja različitih objekata iz oblasti niskogradnje

Detaljnije informacije …

OSTALO

Nakon uspešne sanacije divlje deponije smeća kod izvora Carevo vrelo na regionalnom putu Banja Luka – Mrkonjić Grad, sa JP “DEP-OT” Banja Luka, sklopljen je ugovor za sanaciju regionalne deponije u Ramićima kroz projekat, finansiran od strane svetske banke, za uklanjanje divljih deponija u regiji Banja Luka. Projekat se odvijao u dvije faze tokom 2007/2008 i 2010/2011 god. Urađen je iskop kanjona, postavljen je drenažni sistem, izvršeno premeštanje starog otpada (oko 340 000 m3 otpada), izgrađen rezervoar procednih voda, radni plato i pristupna vaga.

U Novom Gradu je rađena sanacija deponije Suća (I faza). Izvršena je regulacija potoka, kompaktiranje otpada, otplinjavanje deponije, urađen je drenažni sistem, izvršeno zasipanje otpada sa zemljom i izgrađen je pristupni put.

Kod izvođenja hidrotehničkih radova izdvojili bi vodovodni sistem “Banjica”, gdje je u vrlo teškom terenu (većinom kamen) izgrađeno ukupno 11.500 m kompletnog sistema sa potisnim cevovodima, rasteretnim komorama, razvojnom mrežom, distributivnim cevovodom, i sekundarnim krakovima, sa polaganjem i varenjem PHD cevi.

Razvojem firme, EKO-EURO TIM d.o.o. je proširio delatnost na poslove niskogradnje. Izvođenje zemljanih radova na poslovnom centru Pevec, te učešće u izgradnji autoputa, izvođenje radova na iskopu materijala 3 i 4 kategorije sa utovarom i odvozom materijala, dionica: Gradiška – Banja Luka – Mahovljani, samo su neki od poslova nikogradnje za koje firma ima sve pohvale od strane investitora.

Firma EKO-EURO TIM d.o.o. je, za potrebe “Svetskog prvenstva u raftingu na Vrbasu” 2009 god. i “Evropskog prvenstva u kanuu” 2011 god., izrađivala infrastrukturne objekte za takmičare i posetioce. Objekti su uključivali tribine i nadstrešnice za gledaoce, platforme za sudije, pristupna stepeništa i rampe za spuštanje čamaca.

U zimskom periodu firma EKO-EURO TIM d.o.o. je, zahvaljujući kvalitetu obavljenih usluga, angažovana na redovnom zimskom održavanju gradskih i seoskih područja za Grad Banja Luka, od 2009 do 2013 godine. Obim poslova uključuje održavanje gradskih saobraćajnica, lokalnih i nekategorisanih puteva.