Blog

naslovna

Projekat izrade obaloutvrde u funkciji stabilizacije rečne obale i temeljnih stopa mosta, “EKO- EURO TIM” je uspešno završio na lokaciji “Žuti Most” na reci Vrbanji u blizini Banja Luke.

1 Rijeka Vrbanja – lokacija "Žuti Most" Rijeka Vrbanja – lokacija "Žuti Most" 11

2 Rijeka Vrbanja – lokacija "Žuti Most" Rijeka Vrbanja – lokacija "Žuti Most" 21

3 Rijeka Vrbanja – lokacija "Žuti Most" Rijeka Vrbanja – lokacija "Žuti Most" 31

4 Rijeka Vrbanja – lokacija "Žuti Most" Rijeka Vrbanja – lokacija "Žuti Most" 41

5 Rijeka Vrbanja – lokacija "Žuti Most" Rijeka Vrbanja – lokacija "Žuti Most" 51