KOMUNALNI SERVIS / JAVNA HIGIJENA

– Prikupljanje kućnog i mešanog komunalnog otpada

– Redovno i zimsko održavanje putne infrastrukture

– Održavanje i čišćenje vodotoka rekaKOMUNALNI SERVIS / JAVNA HIGIJENA 1
KOMUNALNI SERVIS / JAVNA HIGIJENA 2
KOMUNALNI SERVIS / JAVNA HIGIJENA 3